[]

Buoys in fishing village

Muuido, Gyeonggi-do, South Korea. June 2006.